اخبار

وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نخبگان

وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نخبگان

دبیرخانه استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد وبیناری با موضوع آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نخبگان برگزار نماید. این وبینار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۸ الی ۱۱ صبح برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب