شرح وظایف ستاد شاهد

 • پیگیری و ارتقاء وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی زمینه‌های رشد دانشجویان و سعی در ارتقائ آنها
 •     هدایت دانشجویان در زمینه‌های پژوهشی و علمی و فرهنگی
 •      آموزش خدمات قابل ارائه در ستادهای شاهد و ایثارگر، بنیاد شهید و اداره کل دانشجویان
 • پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای مصوب ستادشاهد.
 • تهیه گزارش عملکرد بصورت شش ماهه و سالیانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
 • اجرای کلیه بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی اداره کل و ریاست ستاد
 • برگزاری گردهمایی دانشجویان ستاد
 •       اجرای طرح تقویت بنیه علمی
 •   اجرای طرح استاد مشاور و ارزیابی عملکرد اساتید مشاور در پایان هر نیمسال و ارائه به بنیاد شهید و مرکز امور هیات علمی
 •    همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب ستاد شاهد
 •   برگزاری اردوها و همایش های مختلف و تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر
 • شناسایی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مشروطی و توجه خاص به آنهاو پیگیری جهت ارتقا وضعیت آموزشی آنها

 

کلید واژه ها: شرح وظایف ستاد شاهد

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹