مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


شرح وظایف ستاد شاهد

مجموعه شرح فعالیت های  اموردانشجویان شاهدو ایثارگر شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهدوایثارگر تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی ...

برنامه کارگاه ها

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال 1402 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1401 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1400 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1399 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1398 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1397  

واحد توانمندسازی اساتید

اعضای کمیته کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های آموزشی  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید ثبت نام در کارگاه های نیمه اول 1403 درخواست صدور گواهی  برنامه جامع کارگاه های اجرا شده آیین نامه داخلی رشد و بالندگی اعضای هیات علمی      

شرح وظایف

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ...

شرح وظایف

سیاستگذاری در حیطه پژوهش در آموزش و طرح های نوآورانه آموزشی تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی،  پژوهش در آموزش  بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی  در ارائه طرح های پژوهش در آموزش جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش تشویق ...

اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک        حیطه آموزش مجازی طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها استفاده از روش‌های نوین آموزشی (نظیر شبیه سازی و مدلینگ) بر آموزش دانشجویان بررسی موانع و ...

شرح وظایف واحد دانش پژوهی

سیاست گذاری در حیطه دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای ،فعالیت های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و اجرای آن اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیت های نوآورانه آموزشی تشکیل پرونده دانش پژوهی ...

واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف                                                                           ...

معرفی جشنواره مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و ...

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...

رسالت و اهداف

رسالت  رسالت دانشگاه علوم پزشکی اراک تربیت و تعلیم نیروی انسانی کاردان، توانمند، متخصص و متعهد مورد نیاز در زمینه ی ارائه خدمات سلامت و فعالیت های آموزشی و پژوهشی سلامت در دوره های آموزشی است و در جهت تحقق این ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...