مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


شرح وظایف ستاد شاهد

مجموعه شرح فعالیت های  اموردانشجویان شاهدو ایثارگر شناسایی وثبت نام و تشکیل پرونده درابتدای هرترم تحصیلی جهت دانشجویان واجدالشرایط تحت پوشش درتمامی رشته ها ومقاطع تعیین وانتخاب اساتید مشاور باتجربه ودلسوز جهت  دانشجویان شاهدوایثارگر تشکیل جلسات توجیهی درابتدای هرترم تحصیلی ...

برنامه کارگاه ها

برنامه های آموزشی اجرا شده در سال 1402 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1401 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1400 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1399 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1398 برنامه های آموزشی اجرا شده در سال1397  

واحد توانمندسازی اساتید

اعضای کمیته کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های آموزشی  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید ثبت نام در کارگاه های نیمه دوم 1402 درخواست صدور گواهی  برنامه جامع کارگاه های اجرا شده منابع و فیلم کارگاه ها آیین نامه داخلی رشد و بالندگی اعضای هیات علمی      

شرح وظایف

سیاستگذاری در حیطه پژوهش در آموزش و طرح های نوآورانه آموزشی تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی،  پژوهش در آموزش  بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی  در ارائه طرح های پژوهش در آموزش جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش تشویق ...

اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک        حیطه آموزش مجازی طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها استفاده از روش‌های نوین آموزشی (نظیر شبیه سازی و مدلینگ) بر آموزش دانشجویان بررسی موانع و ...

شرح وظایف واحد دانش پژوهی

سیاست گذاری در حیطه دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای ،فعالیت های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و اجرای آن اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیت های نوآورانه آموزشی تشکیل پرونده دانش پژوهی ...

واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف آیین نامه                                                                         ...

معرفی جشنواره مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و ...

فیلم و عکس

اجرای Morning report در مراکز آموزشی درمانی      

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

تمام فرمهای موجود را که درقالب فرمت pdf بوده دانلود نموده و پس ازتکمیل مفاد فرم‌ها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه  ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود. فرم ها به هیچ وجه نباید ناقص باشد.  ...

رسالت و اهداف

رسالت  رسالت دانشگاه علوم پزشکی اراک تربیت و تعلیم نیروی انسانی کاردان، توانمند، متخصص و متعهد مورد نیاز در زمینه ی ارائه خدمات سلامت و فعالیت های آموزشی و پژوهشی سلامت در دوره های آموزشی است و در جهت تحقق این ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...