نخستین جشنواره دانشگاهی اشتراک گذاری تجارب ارزشمند در حیطه پاسخگویی اجتماعی ( اتا)

تعداد بازدید:۲۵۳۶

کلید واژه ها: پاسخگویی اجتماعی اشتراک گذاری تجارب جشنواره شیوه نامه فرم ارائه خلاصه

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲