مطالب مرتبط با کلید واژه

شیوه


نخستین جشنواره دانشگاهی اشتراک گذاری تجارب ارزشمند در حیطه پاسخگویی اجتماعی ( اتا)

درباره جشنواره    شیوه نامه    فرم ارائه خلاصه فعالیت   ثبت نام     راه ارتباطی  برگزیدگان جشنواره اتا- آبان ماه 1402 دریافت تقدیر نامه بر اساس نام خانوادگی ( الف تا ف)  دریافت تقدیر نامه بر اساس نام خانودگی (ق تا ن)