جلسه اعتبار بخشی با عنوان: چگونگی اجرای فرآیندها مطابق استانداردهای اعتبار بخشی در تیم حاکمیتی ومدیریتی بیمارستانها

۱۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۹ کد : ۲۴۱۸ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۳۳۲
جلسه فوق در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶ با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ومعاونت ومدیر محترم درمان به همت واحد اعتبار بخشی توسط سرکار خانم محمدی جهت بررسی عملکرد تیم حاکمیتی ومدیریتی و آموزش زیر محورهای تیم مدیریت اجرایی و حاکمیتی و بهبود کیفیت برای روساومدیران وکارشناسان اعتبار بخشی مراکز/ بیمارستان برگزار گردید. جناب آقای دکتر جمالیان ریاست محترم دانشگاه در خصوص اهمیت تشکیل جلسه فرمودند اعتباربخشی ابزاری الهام بخش جهت دستیابی به ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها میباشد ونسل نوین اعتبار بخشی به تحقق ایمنی بیمار وکنترل عفونت و رعایت حقوق گیرنده خدمت تاکید دارد.سپس برنامه ارزیابی دور دوم ادواری جامع را دارای اهمیت ویژه برشمردند وخطاب به مدعوین فرمودند دستیابی به اهداف فوق را در اولویت مراکز خود گذارید.سپس آقای دکترسرمدیان در خصوص اهمیت نظارت روسا ومدیران در بیمارستانها در خصوص ارتقا بخش اورژانس و ایمنی بیماران نکاتی یادآور شدند و همچنین آقای دکتر نامغ مدیر محترم درمان ضمن تایید اهمیت موضوع از کارشناسان ستادی تقاضای دقت در نظارت و آموزش بیشتر داشتند. سپس خانم محمدی کارشناس مسئول واحد اعتبار بخشی دانشگاه گزارش جامعی از اعتبار بخشی سال ۹۵-۹۶ و ارزیابی ادواری دور اول و دانشگاهی ارائه نمودند و در خصوص زیر محور بهبود کیفیت آموزشهای لازم داده شد و نکات کلیدی و مشترک جهت ارتقا امتیازات یادآور شدند.همچنین در خصوص سنجه های مدیریتی و حاکمیتی جناب آقای شمس توضیحات لازم را ارائه نمودند.
جلسه اعتبار بخشی با عنوان: چگونگی اجرای فرآیندها مطابق استانداردهای اعتبار بخشی در تیم حاکمیتی ومدیریتی بیمارستانها

کلید واژه ها: جلسه اعتباربخشی اجرای فرایندها مطابق استانداردها


نظر شما :