کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان توسط واحد نوزادان معاونت درمان برگزار گردید.

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۷ کد : ۵۹۳۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۶۴
کارگاه مذکور در تاریخ ۹۸/۷/۷ در مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی - ویژه متخصصین اطفال و پرستاران بخش های نوزادان و NICU کلیه مراکز آموزشی درمانی تابعه - برگزار گردید.
کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان توسط واحد نوزادان معاونت درمان برگزار گردید.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی مراقبت تنفسی نوزاد


نظر شما :