اخبار اصلی - آرشیو

پیشکسوتان گنجینه هایی از دانش و تجربه

پیشکسوتان گنجینه هایی از دانش و تجربه گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه دکتر امانی رییس بیمارستان قدس اراک از پزشک پیشکسوت استان مرکزی، دکتر عباس امینی متخصص داخلی، که در بستر بیماری است عیادت و پیشکسوتان را گنجینه هایی از علم، دانش و تجربه دانست.

ادامه مطلب
ارائه ارزان خدمات دندانپزشکی با راه اندازی ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی اراک

ارائه ارزان خدمات دندانپزشکی با راه اندازی ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی اراک گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با راه اندازی و شروع به کار دانشکده دندانپزشکی اراک، خدمات پرهزینه سلامت بهداشت دهان و دندان با تعرفه های کمتر به همشهریان و هم استانی های عزیز ارائه می شود.

ادامه مطلب