اخبار اصلی - آرشیو

فناوری مهمترین هدف پژوهش

فناوری مهمترین هدف پژوهش

دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پژوهشگران سعی می کنند امروزه با توجه به مسائل و مشکلات روز، تحقیقاتی را پیگیری و انجام دهند که منجر به فناوری و ایده و در نهایت با هدف ارائه راه حل، باشد.

ادامه مطلب
پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص ارتقاء کیفیت و کمیت حوزه دندانپزشکی قابل تحسین است

پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص ارتقاء کیفیت و کمیت حوزه دندانپزشکی قابل تحسین است گالری

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور گفت: وجود دانشکده دندانپزشکی جایگاه ویژه ای در سطح شهر اراک و استان مرکزی دارد و فعالیت آن تاثیر زیادی در ارتقاء کیفیت خدمات به مردم دارد.

ادامه مطلب