اخبار اصلی - آرشیو

رعایت چهار اصل در مقابله با کرونا

رعایت چهار اصل در مقابله با کرونا

رییس گروه سلامت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: با توجه به وضعیت قرمز اراک و چند شهرستان و پیک چهارم کرونای جهش یافته رعایت چهار اصل برای مقابله با این ویروس ضروری است.

ادامه مطلب