اطلاعیه

آگهی جذب

آگهی جذب

فراخوان جذب نیروی پزشک و ماما جهت اجرایی سازی برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد در منطقه جغرافیایی تحت پوشش به شرح ذیل اقدام به جذب پزشک و ماما از طریق قرارداد پزشک خانواده نماید. توضیحات کامل به شرح ذیل می باشد: ۱-محدوده اشتغال : مناطق تحت پوشش شهرستان های دلیجان و کمیجان ۲-مدرک تحصیلی : دارندگان مدارک تحصیلی پزشک عمومی و کارشناس و کارشناس ارشد در رشته تحصیلی مامایی شماره تماس واحد گسترش شهرستان کمیجان: ۳۵۴۵۲۰۸۳ ( آقای رسولی و خانم بیرامی) شماره تماس واحد گسترش شهرستان دلیجان: ۴۴۲۲۹۸۲۵ ( خانم غفاری)

ادامه مطلب