وظایف واحد تغذیه

تعداد بازدید:۱۹۹۵
  1. شناسایی مشکلات تغذیه ای موجود در استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها
  2. برنامه ریزی جهت آموزش تغذیه به گروه های سنی مختلف (کودکان،زنان باردار و شیرده ،نوجوانان ، بزرگسالان ، سالمندان )
  3. برنامه ریزی در خصوص مداخله های موثر در تامین امنیت غذایی در استان
  4. نظارت و ارزشیابی برنامه های تغذیه ای در سطح شهرستان های تابعه
  5. همکاری با ادارات و سازمان های مرتبط با امر غذا و تغذیه در برقراری امنیت غذایی در استان
  6. اجرای برنامه های پژوهشی تغذیه

تهیه متون آموزشی برای گروه های سنی مختلف در زمینه تغذیه

کلید واژه ها: شرح وظایف واحد بهبود تغذیه

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸