آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اسلاید های وبینار بیماریهای غدد و متابولیک - اختلالات تیروئید کودکانفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
غربالگری سه سرطان -ایراپنفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و فشار خونفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و دیابتفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل اصلاح شده ژنتیک اجتماعیدستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
PKU-دستورالعمل آزمایشگاهی- نهایی۲۷-۵-۹۹دستورالعمل های بیماری های غیر واگیر
ارزشیابی دهه اقدام برای ایمنی را ه هافایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
فرایند صدور مجوز سقط جنین قانونیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۷گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۶گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۵گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال۱۳۹۴گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۸۸گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
گزارش کشوری ثب ت موارد سرطانی سال ۱۳۹۴گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
فرم استاندارد ثبت بیماران مبتلا به cancerفرم های ثبت سرطان
فایل آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
راهنمای آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
آدرس الکترونیکی دسترسی به آخرین نسخه کتابفرم های ثبت سرطان
icdo۳.۱فرم های ثبت سرطان
تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان