"۲۷ آبان الی۳ آذر ماه هفته جهانی خود مراقبتی

"۲۷ آبان الی ۳ آذر ماه هفته جهانی خودمراقبتی بر تلاشگران عرصه سلامت گرامی باد."

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۷ کد : ۲۱۸۶۳ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۴۸
هفته ملی خودمراقبتی از ۲۷ آبان لغایت ۳آذر ماه، خود آگاهی اولین گام در خودمراقبتی بوده و خودمراقبتی گام اول سلامت می باشد

پیامهای آموزشی هفته خودمراقبتی

1-آموزش خودمراقبتی به سفیران سلامت باعث  ارتقاء تامین سلامت، بهبود سبک زندگی و پیشگیری از بیماریها میشود.

2- راه حل  توسعه مشارکت مردم برای ارتقای عادلانه سلامت، توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی است.

3-هدف  از اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت، توسعه مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین، حفظ و ارتقاء سلامت است.

4-برنامه  هر خانه یک پایگاه سلامت،  با توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی باعث کاهش هزینه ها و استفاده اثربخش از منابع و خدمات بهداشتی میشود.

5- اجرای برنامه  هر خانه یک پایگاه سلامت باعث افزایش پوشش و دسترسی به خدمات سلامت میشود.

6-اجرای برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت درکاهش نابرابریهای سلامت و افزایش عدالت برای سلامت موثر است.

7- یک نفر از اعضای خانواده خود را که حداقل 18 سال سن وتحصیلات سوم راهنمایی و بالاتر دارد را بعنوان سفیرسلامت خانواده خود به پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خویش معرفی نمایید.

8-آموزش سفیر سلامت خانواده موجب ترویج سبک زندگی سالم در خانه و جامعه میشود.

9-آموزش صحیح توصیه های خودمراقبتی به صورت فردی و گروهی به سفیران سلامت باعث توانمندسازی آنان برای مراقبت از سلامت خود و خانواده شان میشود.

10- رابط سلامت محله، مسئول ارتباط با 20 سفیر سلامت خانواده است.

11- رابط سلامت محله مردم را برای استفاده اثر بخش از خدمات بهداشتی ترغیب میکند.

12- رابط سلامت محله، نیروی داوطلبی است که میتواند در ارایه خدمات به سیستم بهداشتی کمک کند.

13- رابطین سلامت محله، ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار میکنند.

14- هدف از آموزش رابطین سلامت محله، توسعه مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و استفاده از همکاری آنان در ارا یه مراقبتهای اولیه بهداشتی است.

15- رابطین سلامت محله در ارایه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهری به ویژه حاشیه شهرهای بزرگ نقش موثری دارند.

16- برنامه رابطین سلامت محلات زمینه ورود زنان خانه دار به عرصه فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی آنها در جهت امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را فراهم میکند.

17- برنامه رابطین سلامت باعث ارتقای حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی میشود.

18-  آموزش هفتگی رابطین سلامت محلات در واحدهای ارایه خدمت ضروری است.

19- رابطین سلامت محلات آموخته های خود را به 20 سفیر سلامت خانواده منتقل میکنند.

کلید واژه ها: بهداشت -اراک- علوم پزشکی - خود مراقبتی - سلامت


نظر شما :