نظرسنجی

نظر سنجی
 • 0
 • میزان رضایت شما از خدمات بهداشتی ارائه شده در سطح شهر چقدر است؟*فقط یک گزینه را انتخاب کنید
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  1