معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

آخرین اخبار

در نوروز میزبان کرونا نباشیم
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۹

در نوروز میزبان کرونا نباشیم

جذب ۶۱ بهورز و تقویت حوزه سلامت
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۹

جذب ۶۱ بهورز و تقویت حوزه سلامت