مدیر امور عمومی مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۵۶۹
  

نام و نام خانوادگی: رضا حاج محمد حسن

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: Hajmohammadhasan@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644233820

شماره تماس داخلی: 124-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی شبکه بهداشت دلیجان

سوابق اجرایی

 • کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت دلیجان

 • مسئول اجرای برنامه ابتکارات جامع محور (CBI)

 • کارشناس واحد مدیریت کاهش خطر بلایا در مرکز بهداشت

 • دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان

 • عضو کمسیون نظارت بر اصناف شهرستان

 • عضو کار گروه گندم آرد و نان شهرستان

 • عضو کارگروه مدیریت پسماند شهرستان

 • عضو کمیته ساماندهی کشتارگاه های شهرستان

 • مدیر امور عمومی مرکز بهداشت

 •  

شرح وظایف

 • بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آنها
 • نظارت برامور دفتری و ارسال مراسلات واحدمتبوع
 • نظارت و سرپرستی بایگانی و تحریرات واحدمتبوع
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت پوشش
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • نظارت بر امور نقلیه
 • پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • شرکت در جلسات اداری شهرستان با هماهنگی رئیس مرکز بهداشت
 • انجام امور اداره در غیاب رئیس مرکز بهداشت
 •  
آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱