واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۳۹۸
  

نام و نام خانوادگی: آزیتا جلالی

رشته تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیک:  azitli@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08644229827

شماره تماس داخلی: 137-08644228357

آدرس: دلیجان. بلوار فاضل نراقی- مرکز بهداشت

شرح وظایف

 • آمـوزش بهداشـت در کلیه مقاطـع تحصیلـی جهـت دانش آمـوزان، والدین کادر آموزشی و خدمتگزاران مدارس
 • شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان و آموزش به والدین دانش آموزان براساس موضوعات مهم روز یا موضوع درخواستی مدرسه
 • آموزش به کارکنان و معلمین مدرسه به منظور بالا بردن سطح آگاهی بهداشتی و موضوعات جدید روز.
 • بررسی بهداشت محیط مدرسه
 • ارائه خدمات بهداشتی به دانش آموزان
 •  آموزش مسائل تغذیه به دانش آموزان  والدین و کارکنان
 • سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه
 • تشکیل پرونده بهداشتی جهت مدارس
 •   نظارت بر خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و بررسی مسائل بهداشت مدارس روستائی
 • همکاری با واحد مبارزه با بیماریها در کنترل بیماریهای واگیر در مدارس
 •  همکاری با مربیان بهداشت مدارس در زمینه آموزش به دانش آموزان – آزمایشات مربوطه و پیگیری مشکلات دانش آموزان
 • جمع بندی آمارها و بررسی آنها از نظر درصد اختلالات - حوادث - آموزشها و سایر موارد و گزارش به استان
 •  
 •  

کلید واژه ها: سلامت جوانان سلامت نوجوانان مدارس

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱