واحد گسترش شبکه

تعداد بازدید:۵۹۶
  

نام و نام خانوادگی: منظر غفاری (کارشناس مسئول گسترش)

رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: manzar.ghafari2@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644229825

شماره تماس داخلی: 129-08644228357

آدرس: دلیجان.بلوار فاضل نراقی. مرکز بهداشت

معرفی افراد واحد گسترش :

 • نسرین صفری                   کارشناس امور دارویی              nsafary601@gmail.com         08644229825

شرح وظایف

 • کارشناس گسترش:
 • تنظیم برنامه عملیاتی واحد گسترش
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی، کمیته اجرایی و ... پزشک خانواده
 • هماهنگی با معاونت بهداشتی جهت بکارگیری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • نظارت بر توزیع پزشک خانواده، پزشک و ماماهای جذب شده
 • پیگیری برنامه های تأمین نیروی انسانی
 • اجرای برنامه پزشک خانواده در روستا و شهرهای زیر 20 هزار نفر و استقرار برنامه در مراکز مجری
 • نظارت و پایش مراکز مجری برنامه پزشک خانواده وستایی و جمع بندی چک لیست های پایش
 • نظارت و پایش کلیه واحدهای تحت پوشش
 •  بازنگری و اصلاح تشکیلات مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز بهداشت شهرستانها در فواصل زمانی تعریف شده و بر اساس نیازمندی های جدید
 • همکاری در توزیع اعتبارات برنامه  پزشک خانواده
 • نظارت بر تهیه لیست کمبودها و نواقص تجهیزات واحدهای تحت پوشش
 • هماهنگی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
 • همکاری با اداره بیمه سلامت جهت آمار مراجعین بیمه روستایی
 • به روزرسانی اطلاعات نیروی انسانی - ساختمانی
 • بارگذاری اطلاعات در سامانه پرتال وزارت بهداشت
 • اولویت بندی و برنامه ریزی بمنظور تامین منابع لازم جهت تامین نیازهای تعمیراتی مورد نظر
 • تهیه و بروز رسانی شناسنامه ملکی واحدهای تحت پوشش
 • بررسی شاخص های مراقبتی استخراج شده از سامانه یکپارچه سلامت
 • بررسی شاخص های رضایت سنجی
 • بررسی و پاسخگویی به مشکلات و شکایات مردم، مسئولین و نمایندگان شهرستان ها در خصوص واحدهای بهداشتی
 • کارشناس امور دارویی:
 • توزیع دارو بهداشتی و درمانی

 • بازدید و نظارت برداروخانه و درمانگاه های روستایی و شهری و خانه های بهداشت

 •  شرکت در کمیته های تشکیل شده در معاونت بهداشتی  که به نحوی به دارو مربوط می شود

 • پاسخگوئی به تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری بیماران در خصوص کمبودهای داروئی

 •  ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه نیز انجام می‌پذیرد

 • نظارت بر داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در خصوص مسایل دارویی

 • شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت

کلید واژه ها: بهورزی گسترش اموردارویی گسترش شبکه

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۲