واحد بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۱۴۵
  

نام و نام خانوادگی:  مریم استادی (کارشناس مسئول بهداشت خانواده)

رشته تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیک: maryamostadi5@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644225312

شماره تماس داخلی: 142-08644228357

آدرس: دلیجان بلوار فاضل نراقی- مرکز بهداشت

معرفی افراد واحد بهداشت خانواده :

 • مریم استادی            کارشناس سلامت مادران، میانسالان                maryamostadi5@gmail.com              تلفن :08644225312
 • سمیه ابراهیمی          کارشناس باروری سالم                                 sebrahimi888@yahoo.com                تلفن :08644225312
 • سیده زهرا قاسمی       کارشناس کودکان                                      zahra3316@gmail.com                      تلفن :08644225312

شرح وظایف

 • کارشناس سلامت مادران، میانسالان :
 • . بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل

 • . تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

 • . بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار

 • نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

 • نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی 

 •  پیگیری و انجام مداخلات برنامه باردارها ی نیاز به مراقبت ویژه

 • ارسال گزارش و آمار مادران نیاز به مراقبت ویژه به معاونت بهداشتی

 • پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی

 • اجرای برنمامه های آموزشی برنامه مادران باردار به مراقبین سلامت 

 • مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام 

 • شناسایی و ثبت جمعیت هدف برنامه میانسالان.

 • اجرای برنامه های آموزشی در خصوص خدمات میانسالان

 • اجرای برنامه های آموزشی در خصوص خدمات مامایی  میانسالان

 • انجام پایش خدمات نوین میانسالان از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها.

 • برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز .

 • پیگیری اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در کلیه مراکز شهری، روستایی و خانه های  بهداشت.

 • .تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

 • پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی و اقشار مختلف جامعه

 • جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

 • انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه به معاونت بهداشتی

 • هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

 • هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

 • اجرای برنامه های مربوط به مناسبت هفته سالمندان.

 • نظارت بر چگونگی اجرای اجزای برنامه خدمات نوین سلامت (خطر سنجی، تن سنجی، غربالگری سرطانها و ...

 • کارشناس باروری سالم :

 •  تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

 • ابلاغ و اجرای دستورالعمل ها

 • هزینه کرد اعتبارات براساس شرح هزینه ارسالی

 • جمع آوری آمارسرشماری و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده

 • جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار ارسالی مراکز محیطی و ارسال در پورتال وزارت متبوع

 • . کنترل و نظارت زیج حیاتی خانه های بهداشت و جداول مربوط به برنامه

 • برگزاری  دوره و برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده

 • برگزاری همایش ، کارگاه ،سمینار و ....

 • . نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

 • پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

 • . آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک – ماما – کاردان – کارشناس و بهورز )

 • . نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج

 • کارشناس کودکان :
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه
 • تهیه شاخص های برنامه های کودکان
 • نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه های کودکان
 • تکمیل چک لیست نظارتی برنامه پایش سلامت کودکان
 • برنامه ریزی و تنظیم کارگاه­ها – جلسات و کلاس های آموزشی جهت آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین  ... در زمینه برنامه های کودکان
 • توزیع اعتبارات ارسالی با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده و  عملکرد بالا
 • تهیه لیست کمبودها و نواقص تجهیزات و ارائه گزارش به سرپرست مرکز و واحد گسترش
 • بازدید از انبار دارویی
 • برآورد میزان مکمل های کودکان  و داروهای مانا
 • ارزیابی و پایش بیمارستان دوستدار کودک
 • نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره شیردهی
 • همکاری و هماهنگی با مددکاری بیمارستان جهت کمک به درمان و بستری کودکان بیمار بی بضاعت
 • همکاری با بهزیستی و اورژانس اجتماعی در خصوص موادر کودک آزاری، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
 • پیگیری وضعیت کودکان دارای والدین ادیکت
 • پیگیری وضعیت کودکان بد سرپرست

کلید واژه ها: باروری سالم سالمندان بهداشت خانواده میانسالان کودکان

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱