مدیریت حراست

تعداد بازدید:۴۶۲
  

نام و نام خانوادگی: وحید آرایانپور

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: varyanpour60@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644224113

شماره تماس داخلی: 139-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی. شبکه بهداشت

سوابق اجرایی

  • کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت دلیجان
  • مسئول حراست شبکه بهداشت محلات
  • مسئول حراست شبکه بهداشت دلیجان

شرح وظایف

  • تعیین صلاحیت پرسنل درپستهای مدیریتی طبق دستورالعملهای مربوطه
  • حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
  • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
  • طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
  • شناسائی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی
  • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
  • تدوین دستورالعملهای حفاظتی

کلید واژه ها: حراست

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱