واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۴۲۲
  

نام و نام خانوادگی: نسرین صفری

رشته تحصیلی: کاردان مامایی

پست الکترونیک: nsafary601@gmail.com  

تلفن مستقیم: 08644229825

شماره تماس داخلی: 129-08644228657

آدرس:دلیجان.بلوار فاضل نراقی. مرکز بهداشت

شرح وظایف

  • رائه آموزش های لازم به پزشکان-کارشناسان-کاردانها-بهورزان و پرسنل ستادی مرکز بهداشت شهرستان

  • ارئه آموزشهای لازم به مربیان بهداشت مدارس و مدیران مدارس و مربیان مهدکودک ها و رابطین بهداشتی

  • تجهیز و راه اندازی واحدهای دندانپزشکی و پیگیری و نظارت بر عملکرد دندانپزشکان

  • تهیه و توزیع مواد مصرفی به واحدهای دندانپزشکی و پیگیری در تعمیر و سرویس دستگاههای دندانپزشک

  • تهیه و توزیع لوازم کمک آموزشی مثل پوسترو... به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ادارات آموزش و پرورش

  • نظارت و بازدید از خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جهت ارائه آموزشهای لازم به گروههای هدف بهداشت دهان و دندان

کلید واژه ها: بهداشت دهان و دندان دندان دهان

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱