واحد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۵۱۸
  

نام و نام خانوادگی: رضا کیان (کارشناس بهداشت حرفه ای)

رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: reza.dez2008@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644225700

شماره تماس داخلی: 145-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی-مرکز بهداشت

معرفی افراد واحد بهداشت حرفه ای:

 • آرش ابراهیمی       کارشناس بهداشت حرفه ای    08644225700        aarashebrahimi1990@gmail.com

شرح وظایف :

 • بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی محیط‌کار
  ثبت نتایج بازدیدها
  پیگیری رفع نواقص بهداشتی و صدور اخطاریه
  نظارت بر نحوه‌ی فعالیت مراکز ارایه خدمات بهداشتی در محیط‌کار (پست امداد ، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار)
  نظارت بر نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط‌کار
  نظارت بر برنامه‌های کنترل و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور
  نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری و مراکز بهداشتی،درمانی شهرستان ، درزمینه‌ی بهداشت حرفه ای
  نظارت بر کیفیت و کمیت معاینات سلامت شغلی
  هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های کشوری بهداشتی ، در محیطهای کاری (برنامه‌های کشوری آموزش و اطلاع رسانی گوناگون ازقبیل ایدز ، آنفلوآنزا ، مصرف روغنهای خوراکی ، دخانیات و... و بسیجهای ملی واکسیناسیون و ...) با همکاری سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان
  نظارت برتامین تأسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاه‌ها وکارخانجات براساس آیین‌نامه‌های مصوب
  برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت گروه‌های مختلف فعال درزمینه‌ی بهداشت و سلامت شاغلین اعم‌از بهورزان ، پزشکان ، کاردانان و کارشناسان بهداشتی ، بهگران و بهداشتیاران کار ، مدیران واحدهای کارگاهی و...
  جمع‌بندی اطلاعات آماری و ارایه به مراجع ذیصلاح
  نظارت بر عملکرد مسئولین بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیطهای کار
  بررسی و اعلام نظر درمورد شکایتهای واصله درزمینه شرایط بهداشتی محیط‌کار به مراجع ذیصلاح
  اعلام تخلفات بهداشتی موجود در محیط‌کار به مراجع قانونی مربوطه
  پیگیری و نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار
  پیگیری و نظارت براجرای کلیه‌ی برنامه‌های دردست اجرای واحد بهداشت حرفه‌ای

کلید واژه ها: بهداشت حرفه ای مهندس بهداشت حرفه ای شرح وظایف بهداشت حرفه ای

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۲