واحد بهداشت روان

تعداد بازدید:۴۹۴
  

نام و نام خانوادگی: وحیده منصوری

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: vahidehmansouri@yahoo.com

تلفن مستقیم: 44229720

شماره تماس داخلی: 117-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی. شبکه بهداشت دلیجان

شرح وظایف

 • ادغام سلامت روان در PHC
 • تدوین برنامه عملیاتی
 • آموزشهای گروه های هدف(بهورز،‌ کاردان،‌ کارشناس،‌پزشک،‌رابطین بهداشت و ...)
 • پایش و نظارت بهورزان و پزشک خانواده
 • بازبینی و تکمیل پرونده بیماران روانی 
 • پیگیری موارد ارجاع شده به سطح تخصصی و دریافت پسخوراند
 • انجام مصاحبه های تشخیصی و کمک به تشکیل پرونده
 • مشاوره بیماران روانی
 • انجام آزمونهای روانی متناسب با بیماران ارجاع شده
 • تهیه و توزیع مواد و متون اموزشی
 • جمع آوری و ارسال فرمهای آماری به مرکز بهداشت استان
 •  تحلیل آمارهای ارائه شده و تعیین شاخصهای هر مرکز به تفکیک
 • برآورد و تهیه فرمها و دفاتر مورد نیاز مراکز بهداشیتی درمانی شهری وروستایی

کلید واژه ها: بهداشت روان سلامت روان روانشناس بالینی

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱