مدیر شبکه

تعداد بازدید:۸۵۵
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی اسحاقی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک: meshaghi3@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644228355

شماره تماس داخلی: 144-08644228357

آدرس:بلوار فاضل نراقی. شبکه بهداشت دلیجان

سوابق اجرایی

 • •    مسئول آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
  •    مسئول آزمایشگاه بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان
  •    رئیس مرکز بهداشت دلیجان

   

شرح وظایف

 • •    اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان
  •    اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
  •    تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی و پایگاه های سلامت  و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه
  •    مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
  •    تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه
  •    همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
  •    برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامتی
  •    ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی درگروه های هدف برنامه های مختلف
  •    جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشت

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۳