رئیس مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۹۷۵
  

نام و نام خانوادگی: فرشته ابراهیمی

رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: f.ebrahimi1210@gmail.com

تلفن مستقیم: 08644224737

شماره تماس داخلی: 125-08644228357

آدرس: بلوار فاضل نراقی. شبکه بهداشت دلیجان

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز آموزش بهورزی
 • مربی مرکز آموزش بهورزی
 • کارشناس آموزش ضمن خدمت
 • کارشناس بهداشت مدارس
 • کارشناس بهداشت محیط
 • کارشناس نظارت برمواد غذایی

شرح وظایف

 • •    استقرار نظام ارجاع الکترونیک سلامت در سطوح مختلف ارایه خدمات سلامت
  •    پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه به صورت دوره‌ای و انعکاس نکات ضعف و قوت آنها و تلاش برای حل مشکلات مربوطه
  •    پایش فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها، مصرف درست و صحیح منابع، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات گروه های هدف، نگهداری ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات، انضباط اداری و رفتارهای اجتماعی پرسنل بخش و پایش اجرای برنامه های مسئولین گروه های کارشناسی و پشتیبانی
  •    ارزیابی کارکنان و برنامه ها و طرح های اجرا شده در طی سال با هدف بررسی درصد موفقیت اجرای طرح ها و اقدام اصلاحی (تقویت نقاط قوت و برطرف نموده نقاط ضعف)
  •    برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی، کمیته های فنی و
  •    گزارش وضعیت شهرستان به صورت دوره‌ای به مسئولین مافوق

   

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۳