پایگاه خدمات سلامت امام رضا (ع)

   پایگاههای حاشیه شهر با هدف ارائه خدمات ویژه به گروههایی از جمعیت که دارای بافت فرهنگی اجتماعی واقتصادی خاصی بوده و فاقد امکانات زیر ساختی جهت برخورداری از خدمات عمومی پایه میباشند طراحی گردیده است.

     این جمعیت بطور غالب در حاشیه شهرها بخصوص کلان شهرها مستقر میباشند هر چند در پاره ای از موارد بافت مشابهی ممکن است در محدوده جغرافیایی داخل شهرها نیز به چشم بخورد

     مهم ترین هدف ویژه طرح حاشیه شهرها،تدوین بسته های خدماتی موجود و خاص به همراه سازماندهی تیمی جهت ارائه بهینه خدمات مورد نظر به جمعیت هدف میباشد.

     پایکاه حاشیه شهر امام رضا (ع) که زیر مجموعه مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 می باشد در تاریخ 1394/2/7 به منظور ارائه خدمات بهتر به همشهریان محترم ساکن در شهرک های امام رضا (ع) و امام علی (ع) شهر دلیجان در یک ساختمان استیجاری افتتاح شد.

     هنگام افتتاح سه نفر پرسنل در این پایگاه اشتغال داشتند (دو نفر نیروی بهداشت عمومی و یک نفر کارشناس مامایی). این نیروهای تخصصی خدماتی شامل مراقبت اطفال، مراقبت از زنان باردار، خدمات تنظیم خانواده و واکسیناسیون به همشهریان ارائه می کردند.

      پایگاه سلامت امام رضا (ع) از تاریخ 24/6/1397 به محل جدید واقع در انتهای پارک مصلی، نرسیده به حوزه علمیه خواهران منتقل گردیده است. لذا خانوارهاییکه در محدوده شهرک امام رضا (ع) ساکن هستند جهت دریافت خدمات باید به این محل مراجعه نمایند.

     این پایگاه در زمینی به متراژ  1125 متر و زیر بنای 256 متر و هزینه 3،500،000،000 ریال ساخته شده است.

تلفن:08644230188

تاریخ درج محتوای این صفحه: مهرماه 97

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷