برنامه دروس هفتگی دانشجویان گفتاردرمانی

تعداد بازدید:۵۸۸۱


 

برنامه هفتگی دروس  دانشجویان گفتاردرمانی در نیمسال دوم تحصیلی 402-401

 

برنامه هفتگی دروس- دانشجویان ترم 2 برنامه درسی دانشجویان- ترم 2
برنامه هفتگی دروس-دانشجویان ترم 4 برنامه درسی دانشجویان- ترم 4
برنامه هفتگی دروس-دانشجویان ترم 6 برنامه درسی دانشجویان- ترم 6
برنامه هفتگی دروس- دانشجویان ترم 8  برنامه درسی دانشجویان- ترم 8
برنامه کلینیک تمام دانشجویان برنامه کلینیک های دانشجویان

 

کلید واژه ها: برنامه هفتگی دانشجویان برنامه هفتگی دانشجویان رشته کفتاردرمانی برنامه هفتگی دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۱