برنامه دروس هفتگی دانشجویان گفتاردرمانی

تعداد بازدید:۷۳۱۹


 

برنامه هفتگی دروس  دانشجویان گفتاردرمانی در نیمسال دوم تحصیلی 403-402

 

برنامه هفتگی دروس-دانشجویان ترم 2 برنامه ترم دوم گفتاردرمانی
برنامه هفتگی دروس-دانشجویان ترم 4 برنامه ترم چهارم گفتاردرمانی
برنامه هفتگی دروس-دانشجویان ترم 6 برنامه ترم ششم گفتاردرمانی
برنامه هفتگی دروس- دانشجویان ترم 8  برنامه ترم هشتم گفتاردرمانی
برنامه کلینیک تمام دانشجویان برنامه کلینیک ها بهمن 1402

 

کلید واژه ها: برنامه هفتگی دانشجویان برنامه هفتگی دانشجویان رشته کفتاردرمانی برنامه هفتگی دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲