اساتید مشاور گروه شنوایی شناسی

تعداد بازدید:۱۱۳۶

1- جناب آقای مهدی پناهیان استاد مشاور ورودی 98 دانشجویان شنوایی شناسی

2- سرکار خانم بهیه کهنسال استاد مشاور ورودی 99 دانشجویان شنوایی شناسی

3- سرکار خانم مهسا حبیبی استاد مشاور ورودی 1400 دانشجویان شنوایی شناسی

4- جناب آقای دکتر سیروان نجفی استاد مشاور ورودی 1401 دانشجویان شنوایی شناسی

 

 

 

کلید واژه ها: اساتید مشاور اساتید مشاور گروه شنوایی شناسی

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲