مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه


تاریخچه دانشکده توانبخشی اراک

تاریخچه:   دانشگاه علوم پزشکی اراک درجهت تربیت نیروی انسانی جوان وکارآمد باهدف ارائه خدمات وبهبودافراد آسیب دیده که به نوعی دچار مشکلات ذهنی وجسمی مبتلا شده اند اقدام به راه اندازی دانشکده توانبخشی در استان مرکزی نمود.   به استناد صادره دردویست وهجدهمین ...

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی اراک

  تاریخچه دانشگاه   دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان متولی امر بهداشت و درمان در استان مرکزی خود را موظف به تأمین بهداشت جسمی و روحی شهروندان می داند تا زمینه زندگی مناسب و رشد و بالندگی را در آنان ایجاد نماید ...