مطالب مرتبط با کلید واژه

منشور اخلاقی دانشکده توانبخشی اراک


منشور اخلاقی دانشکده

بسمه تعالی منشور اخلاقی دانشکده توانبخشی اراک 1-ما اعضای هیآت علمی و کارمندان دانشکده توانبخشی اراک جهت تحقق آرمان‌های انسانی و سازمانی، خود را متعهد، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته، اجری وافر برای کرامت انسانی آنان قائلیم و ایمان ...