پذیرفتگان مقاطع ارشد

تعداد بازدید:۳۳۱۴

پذیرفته شدگان مقطع ارشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی
1 آقای امیر مجیدپور شنوایی شناسی
2 شیرین خانمحمدی شنوایی شناسی
3 جواد فخری شنوایی شناسی
4 سهیلا خاکزند شنوایی شناسی
5 شاهین شیخ آقایی شنوایی شناسی
6 مهسا حسینی نسب شنوایی شناسی
7 هاله حسنی شنوایی شناسی
8 عاطفه کلوتی کاردرمانی
9 علی کامرانی کاردرمانی
10 صمد محمدی کاردرمانی
11 فرید ناصری کاردمانی
12 فرزاد ربیعی کاردرمانی
13 نیما رفیعی کاردرمانی
14 زینب زمانی کیا گفتاردرمانی

کلید واژه ها: پذیرفته شدگان ارشد دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹