مطالب مرتبط با کلید واژه

پذیرفته شدگان ارشد


پذیرفتگان مقاطع ارشد

پذیرفته شدگان مقطع ارشد :   ردیف نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی 1 آقای امیر مجیدپور شنوایی شناسی 2 شیرین خانمحمدی شنوایی شناسی 3 جواد فخری شنوایی شناسی 4 سهیلا خاکزند شنوایی شناسی 5 شاهین شیخ آقایی شنوایی شناسی 6 مهسا حسینی نسب شنوایی شناسی 7 هاله حسنی شنوایی شناسی 8 عاطفه کلوتی کاردرمانی 9 علی کامرانی کاردرمانی 10 صمد محمدی کاردرمانی 11 فرید ناصری کاردمانی 12 فرزاد ربیعی کاردرمانی 13 نیما رفیعی کاردرمانی 14 زینب زمانی کیا گفتاردرمانی