اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۸۹۴

 

اساتید مشاور:

گروه شنوایی شناسی:

ورودی 98: آقای مهدی پناهیان

ورودی 99: خانم بهیه کهنسال

ورودی 1400: خانم مهسا حبیبی

ورودی 1401: جناب آقای دکتر سیروان نجفی

 

گروه گفتار درمانی:

 

ورودی 1398:    جناب آقای یاوری

ورودی 1399:   جناب آقای ترابی

ورودی 1400: سرکار خانم دکتر صالحی

ورودی 1401:  جناب  آقای ترابی 

 

گروه کاردرمانی:

 

 ورودی 98     سرکار خانم نازنین سرلک

 ورودی 99    سرکار خانم سیده زینب بهشتی

ورودی 1400  جناب آقای محسن سرحدی

 ورودی 1401  جناب آقای دکتر حسین سلطانی نژاد

کلید واژه ها: اساتید مشاور

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲