معرفی رشته کاردرمانی

تعداد بازدید:۶۹۹۴

کاردرمانی شاخه ای از علوم توانبخشی است که درمانگر با استفاده از یکسری فعالیتها ،تکنیکها،تمرینات،آموزشها وروشهای جبرانی سعی در تحقق حداکثر توانایی های بالقوه مراجعین (که بیشتر شامل افراد معلول میباشد )دارد.دانش آموختگان این رشته باید قابلیتهای زیر را پیدا کنند:

1-برمبنای جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی به ارزیابی سطح عملکرد مراجعان بپردازند.

2-براساس نتایج ارزیابی طرح درمان و به دنبال آن با استفاده از فعالیتهای هدفمند به اجزای طرح درمان بپردازد.

3-با بکارگیری روشهای درمانی و مشاوره در پیشگیری از معلولیت موثر باشند.

تاریخچه رشته در کشور:

در سال 1350 از طرف سازمان بهداشت جهانی متخصصین کاردرمانی جهت آموزشکاردرمانگر به ایران اعزام وآموزشهای غیر رسمی خودرا به مدت 2سال در بیمارستان شفا یحیائیان تهران ارائه دادند که درسال 1352 وبا تاسیس مدرسه عالی توانبخشی این برنامه رسمیت یافت .در حال حاضر این رشته درسطح کارشناسی در 8 دانشگاه ،کارشناسی ارشد واز سال 1371در دانشگاه ودر سطح دکترای تخصصی از سال 1387 در2 دانشگاه دانشجو می پذیرد.

رشته کاردرمانی در این دانشکده (دانشکده توانبخشی اراک )از نیمسال اول تحصیلی 92-91  باپذیرش حدوداًبیست دانشجو فعالیت خودرابطور مستقل شروع کرد.


 

****اعتبیار بخشی بین المللی رشته کاردرمانی دانشکده توانبخشی اراک توسط فدراسیون جهانی کاردرمانی مورد ارزیابی گرفته  است و رشته کاردرمانی توانسته استانداردهای آموزشی را برای سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ را کسب نماید

 

 

جدول دروس پایه و اختصاصی رشته کاردرمانی

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: گروه آموزشی گروه آموزشی کاردرمانی مدیرگروه کاردرمانی رشته کار درمانی معرفی رشته کاردرمانی گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده توانبخشی اراک

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۹