مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده توانبخشی اراک


جلسه‌ی تودیع جناب آقای خسروی عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی گالری

با پایان مسئولیت جناب آقای شهریار خسروی عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، در جلسه ی با حضور سرکار خانم دکتر پورسعادت ریاست محترم دانشگاه توانبخشی، جناب آقای سرحدی معاون آموزشی دانشکده و جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشکده از زحمات ایشان قدردانی به عمل آمد. با برگزاری این جلسه، خدمات و فعالیت های جناب آقای خسروی بطور رسمی خاتمه یافت.

ادامه مطلب

کارشناسان آموزش

  کارشناسان آموزش: 1- کارشناس آموزش رشته شنوایی شناسی : آقای عزیز مسلمی 2-کارشناس آموزش رشته کاردرمانی : آقای حسین محمدی 3- کارشناس آموزش رشته گفتاردرمانی : سرکار خانم مریم آجرلو

کارشناس آموزش شنوایی شناسی

کارشناس آموزش: آقای عزیز مسلمی  کارشناس آموزشی رشته شنوایی شناسی   شرح وظایف کارشناس آموزش:َ   1 -انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان -2 تهیه لیستهای حضورو غیاب دانشجویان -3 برنامه ریزی و تعیین کلاس با توجه به برنامه نیمسال مربوط و واحدهای ...