اخبار - آرشیو

بازدید فرماندار محترم شازند به همراه معاونت فرمانداری و هیأت همراه از دانشکده پرستاری شازند

در تاریخ چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۴۰۰، فرماندار محترم شازند به همراه هیأت همراه از دانشکده پرستاری شازند بازدید کردند. در این بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری شازند ضمن همراهی ایشان به ارائه مشکلات و مسائل مربوط به دانشکده پرداختند.

ادامه مطلب