اخبار - آرشیو

سمینار مجازی کشوری با موضوع کووید ۱۹ در تاریخ ۲۰-۲۱ آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی اراک با همکاری وزارت بهداشت

بدینوسیله به استحضار می رساند این دانشگاه در نظر دارد سمینار مجازی کشوری را با موضوع کووید ۱۹ در تاریخ ۲۰-۲۱ آبان ماه سال جاری با همکاری وزارت بهداشت ، برگزار نماید. لذا به پیوست تصویر پوستر همایش مذکور به حضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید در پورتال آن دانشگاه و طرق مختلف مورد صلاحدید، برای پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی آن دانشگاه و دانشجویان و پزشکان گرامی آن دانشگاه اطلاع رسانی گردد.شایان ذکر است این سمینار دارای امتیاز باز آموزی می باشد.

ادامه مطلب