اعضاء خانه مشارکت آشتیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1هادی آشتیانینماینده دبیران کانون های سلامت محله
2حسین جمالینماینده شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان
3رضا استرابینماینده منتخب سازمان های مردم نهاد
4آقای طهماسبینماینده هلال احمر شهرستان
5راضیه امیرینماینده بهورزان شهرستان
6منصوره طهماسبینماینده رابطین بهداشتی شهرستان
7حسین عنایتینماینده هیات های مذهبی شهرستان
8کاظم محمد زمانینماینده ورزشکاران شهرستان
9عزت فراهانینماینده بسیجیان شهرستان
10محمد تقی طهماسبینماینده خیرین شهرستان
11آقای میرینماینده شهرداری
12عزت الله کلهرینماینده دهیاری
13آقای حبیبینماینده ائمه جمعه
14آقای شاکرینماینده مبلغین
15الهام جمالینماینده هنرمندان
16محمد رضا کرمنماینده انجمن های صنفی
17محمود منصورینماینده نهضت سواد آموزی
18خانم فراهانینماینده کانون معلمان
19خانم پور رستمینماینده انجمن اولیا و مربیان
20آقای فراهینماینده کمیته امداد
21محمد خسرو دوستنماینده دانش آموزان پسر
22ریحانه واضحینماینده دانش آموزان دختر
23آقای فتحینماینده کانون بازنشستگان کشوری
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.