اعضاء خانه مشارکت آشتیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
13آقای حبیبینماینده ائمه جمعه
19خانم پور رستمینماینده انجمن اولیا و مربیان
16محمد رضا کرمنماینده انجمن های صنفی
9عزت فراهانینماینده بسیجیان شهرستان
5راضیه امیرینماینده بهورزان شهرستان
10محمد تقی طهماسبینماینده خیرین شهرستان
22ریحانه واضحینماینده دانش آموزان دختر
21محمد خسرو دوستنماینده دانش آموزان پسر
1هادی آشتیانینماینده دبیران کانون های سلامت محله
12عزت الله کلهرینماینده دهیاری
6منصوره طهماسبینماینده رابطین بهداشتی شهرستان
11آقای میرینماینده شهرداری
2حسین جمالینماینده شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان
14آقای شاکرینماینده مبلغین
3رضا استرابینماینده منتخب سازمان های مردم نهاد
17محمود منصورینماینده نهضت سواد آموزی
4آقای طهماسبینماینده هلال احمر شهرستان
15الهام جمالینماینده هنرمندان
7حسین عنایتینماینده هیات های مذهبی شهرستان
8کاظم محمد زمانینماینده ورزشکاران شهرستان
23آقای فتحینماینده کانون بازنشستگان کشوری
18خانم فراهانینماینده کانون معلمان
20آقای فراهینماینده کمیته امداد
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.