اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفسازماننام و نام خانوادگیسمت در دستگاه اجراییسمت در کمیته
23اداره آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای مهندس ربيعيرئیس آمار و فناوری اطلاعاتعضو
5اداره کل آب و فاضلاب استانآقای شهرام خلیلیرئیس گروه کنترل کیفیت آبعضو
20اداره کل آموزش و پرورش استانآقای ابراهيم مرتضويكارشناس تربیت بدنی و سلامتعضو
9اداره کل بهزيستي استانخانم دكتر كيانوش امينيمشاور مدیرکلعضو
15اداره کل تامين اجتماعي استانآقای غلامرضا ميرزائيرئیس و کارشناس ارشد آموزشعضو
6اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانخانم آرزو حاجی میرزاکارشناس آمار و اطلاعاتعضو
19اداره کل حفاظت محیط زیست استانآقای مصطفی رود بارانیکارشناس محیط زیستعضو
17اداره کل دامپزشکی استانآقای دکتر سیروس سلمان نژادمسئول اداره نظارتعضو
10اداره کل راه و شهرسازي استانآقای محمد صادقيمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیعضو
21اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانآقای حامد محمد طالبيکارشناس گروه نوسازی و تحول اداریعضو
8اداره کل كميته امداد امام خمینی (ره) استانخانم مريم صادقيرئیس اداره بهداشت بیمه های اجتماعیعضو
16اداره کل ورزش و جوانان استانآقای سید غریب فتحیرئیس گروه توسعه ورزش همگانیعضو
13اداره کل پزشكي قانوني استانخانم صديقه نوروزيکارشناس امور اداریعضو
7جمعیت هلال احمر استانخانم ليلا كلوطيمعاون بهداشت ، درمان و توانبخشیعضو
2حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکدکتر حسين بختياريجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعیعضو
3حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم شیوا نکوئیانمسئول اجتماعی موثر بر سلامت حوزه اجتماعیدبیر کمیته
4حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم فائزه خليليكارشناس دبيرخانه حوزه اجتماعیعضو
14دادگستري کل استانخانم زهرا حسین آبادیکارشناس دادگستریعضو
30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم دکتر محبوبه خورسندیاستاد دانشگاهعضو
27دانشکده علوم پزشکی خمینآقای دکتر فراهانيرئیسعضو
28دانشکده علوم پزشکی ساوهآقای دکتر كريميرئیسعضو
18سازمان جهاد کشاورزی استانآقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذاییعضو
1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانآقای مسعود اخوانمعاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزیرئیس کمیته
12سازمان هاي غير دولتي استانآقای حميد بوالحسنينماینده هیات نظارتعضو
11فرماندهی انتظامي استانآقای دكتر سعيد حمزه لومعاون بهدادعضو
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۰ مورد.