اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفسازماننام و نام خانوادگیسمت در دستگاه اجراییسمت در کمیته
30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم دکتر محبوبه خورسندیاستاد دانشگاهعضو
2حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکدکتر حسين بختياريجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعیعضو
27دانشکده علوم پزشکی خمینآقای دکتر فراهانيرئیسعضو
28دانشکده علوم پزشکی ساوهآقای دکتر كريميرئیسعضو
23اداره آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای مهندس ربيعيرئیس آمار و فناوری اطلاعاتعضو
8اداره کل كميته امداد امام خمینی (ره) استانخانم مريم صادقيرئیس اداره بهداشت بیمه های اجتماعیعضو
15اداره کل تامين اجتماعي استانآقای غلامرضا ميرزائيرئیس و کارشناس ارشد آموزشعضو
16اداره کل ورزش و جوانان استانآقای سید غریب فتحیرئیس گروه توسعه ورزش همگانیعضو
5اداره کل آب و فاضلاب استانآقای شهرام خلیلیرئیس گروه کنترل کیفیت آبعضو
20اداره کل آموزش و پرورش استانآقای ابراهيم مرتضويكارشناس تربیت بدنی و سلامتعضو
4حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم فائزه خليليكارشناس دبيرخانه حوزه اجتماعیعضو
3حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم شیوا نکوئیانمسئول اجتماعی موثر بر سلامت حوزه اجتماعیدبیر کمیته
17اداره کل دامپزشکی استانآقای دکتر سیروس سلمان نژادمسئول اداره نظارتعضو
18سازمان جهاد کشاورزی استانآقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذاییعضو
9اداره کل بهزيستي استانخانم دكتر كيانوش امينيمشاور مدیرکلعضو
1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانآقای مسعود اخوانمعاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزیرئیس کمیته
11فرماندهی انتظامي استانآقای دكتر سعيد حمزه لومعاون بهدادعضو
7جمعیت هلال احمر استانخانم ليلا كلوطيمعاون بهداشت ، درمان و توانبخشیعضو
10اداره کل راه و شهرسازي استانآقای محمد صادقيمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیعضو
12سازمان هاي غير دولتي استانآقای حميد بوالحسنينماینده هیات نظارتعضو
29گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر جواد جواهریهیات علمی دانشکده پزشکیعضو
25معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم لیلا صادقیکارشناس آبعضو
6اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانخانم آرزو حاجی میرزاکارشناس آمار و اطلاعاتعضو
26معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم مهدیه صادقیکارشناس آمار و مدارک پزشکیعضو
13اداره کل پزشكي قانوني استانخانم صديقه نوروزيکارشناس امور اداریعضو
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۰ مورد.