شرح وظایف واحد دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۳۰۱

سیاست گذاری در حیطه دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای ،فعالیت های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و اجرای آن

اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیت های نوآورانه آموزشی

تشکیل پرونده دانش پژوهی برای اساتید متقاضی بر اساس آیین نامه ارتقاء

ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی

کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته

پیگیری فعالیتهای دانش پژوهی از طریق سایتmeded1.behdasht.gov.ir

کارشناسی و داوری اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه

هماهنگی برگزاری کمیته دانش پژوهی

ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه و دانشکده مربوطه

 

کلید واژه ها: معرفی دانش پژوهی دانش پژوهی آموزشی نوآورانه آموزشی نامه نوآورانه کمیته

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲