مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش پژوهی


واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

    اعضای کمیته دانش پژوهی   شرح وظایف واحد دانش پژوهی   آیین نامه ها و دستورالعمل ها   اولویت های طرح های نوآورانه   اخبار و اطلاعیه ها    اتصال به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی                             ...

شرح وظایف واحد دانش پژوهی

معرفی: دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی ...

اخبار و اطلاعیه های دانش پژوهی

اعطای جایزه تداوم دانش پژوهی به برگزیدگان کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزاری دومین دوره آموزشی کشوری "دقایقی با دانش پژوهی آموزشی "