معرفی مرکز مطالعات

تاریخچه

سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . مرکز توسعه آموزش در دانشگاه ایلی نوی شیکاگو نیز در سال 1959 آغاز بکار نمود و در سال 1969 برنامه جهانی " آموزش اساتید " بنا به توصیه گروهی از مشاوران سازمان جهانی بهداشت توسط این مرکز طراحی و به اجرا در آمد .

ایران نیز همانند سایر کشورها از این طرح استقبال کرد . در ایران گامهای نخستین این مرکز به سال 1348 برمیگردد ، یعنی زمانی که دانشگاه شیراز بصورت مستقل از وزارت آموزش عالی فعالیت خود را آغاز کرد . در این سال ( 1969 میلادی ) بنا به توصیه گروهی از مشاوران سازمان جهانی بهداشت ، برنامه بین المللی آموزش مدرسین توسط این سازمان طراحی گردید . در بخشی از این برنامه تأسیس 8 مرکز جهانی با هدف تربیت مدرسین منطقه ای پیش بینی شده بود که در این مرحله دانشگاه شیراز به عنوان مرکز آموزش اساتید در منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شد . مرکز توسعه آموزش پزشکی در آذرماه سال 1368 با هدف کلی ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، در معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید .

از آنجایی که یکی از اهداف اصلی این مرکز ایجاد چنین مراکزی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود ، لذا با انجام فعالیتهای متعدد و تربیت هسته هایی از هر دانشگاه زمینه را برای راه اندازی چنین مراکزی در دانشگاهها فراهم نمود به به تدریج مراکز توسعه در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان – شهید بهشتی – ایران – تهران – تبریز – مشهد – شیراز و یزد ایجاد گردیدند . مرکز توسعه آموزش وزارت در سال 1372 با مرکز مطالعات برنامه ریزی آموزشی ادغام شد و بسیاری از فعالیتهای اجرایی این مرکز به دانشگاهها محول گردید .

مرکز جدید تحت عنوان مرکز مطالعات و توسعه آموزش  پزشکی از سال 72 تا کنون عهده دار امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مراکز توسعه آموزش دانشگاهها بوده است ..

مرکز توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک، به عنوان یکی از مدیریت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال 1374شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز پیشتاز و فعال در این زمینه در سطح کشور مطرح است.

این مرکز حمایـت های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی و اطلاعاتی برای موسسات یا سازمان های مسئول در گروه آموزش پزشکی فراهم می سازد. هدف ارائه خدمات مذکور، بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازماندهی و پژوهش است

دامنه فعالیت مراکز به دانشکده ها و بیمارستان ها گسترش یافته است. این مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسیدن به اهدافشان در زمینه تربیـت نیروی انسانی در گروه های پزشکی و پیراپزشکی ، خدمات متنوعی را ارائه می دهند.

شرح وظایف:

۱-هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

۲-سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

۳-هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

۴-سازماندهی،اجراء ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی–یادگیری

۵-هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

۶-هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

۷-سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

۸-هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

۹-هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

۱۰-هدایت، هماهنگی،تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

۱۱-نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

۱۲-ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

۱۳-ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

۱۴- شرکت درجلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

مأموریت مرکز:

ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، پشتیبانی علمی و فنی از هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر جهت گیری فعالیت های آموزشی دانشگاه است. همچنین، این مرکز متولی آموزش اساتید، ارزشیابی برنامه های آموزشی و ارائه دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دکترای تخصصی آموزش پزشکی و دروس مرتبط با آموزش پزشکی در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. احترام به ارزش های اسلامی انسانی، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگو بودن در برابر آنها، و پایبندی به اصول علمی و نظام مندی در کلیه فعالیت ها، ارزش های حاکم بر این مرکز می باشند.

چشم انداز مرکز:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان نمونه بارزی از تحقق اصول علمی آموزش پزشکی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یک مجموعه سازمانی دانشگاهی قابل عرضه خواهد بود.

اهداف بلند مدت:

-کمک به معاونت آموزشی دانشگاه در هماهنگ سازی فعالیت واحدهای آموزشی دانشگاه با سایر فعالیت ها برای پاسخ به نیازهای کلان جامعه

-  تأمین نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه آموزش علوم پزشکی برای برآورد نیاز  مراکز توسعه و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

-کمک به نظریه پردازی در زمینه آموزش علوم پزشکی و تدوین مبانی نظری نظام اسلامی ایرانی در آموزش علوم پزشکی

کلید واژه ها: مرکز مطالعات معرفی تاریخچه

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۹