کارشناسان مرکز مطالعات

 

 

تحصیلات

حوزه فعالیت

نام و نام خانوادگی

کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی

کارشناس مسئول ارزشیابی

کارشناس مسئول گسترش رشته ها

کارشناس آموزش پاسخگو و عدالت محور

مژگان نظام الدینی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کارشناس طرح راد

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

کارشناس دانش پژوهی

کارشناس جشنواره های آموزشی و پژوهش در آموزش

کارشناس بسته توسعه راهبردی ، هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت

رضوان آزاد

کارشناسی ارشد کامپیوتر

کارشناس مسئول پایش طرح تحول

کارشناس مرکز آموزش مجازی

کارشناس رابط کلان منطقه 6 آمایشی

مهندس شاهین صارمی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

کارشناس ارزشیابی اساتید

کارشناس واحد گسترش رشته ها

کارشناس بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های پزشکی

محدثه افشار

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

کارشناس واحد آموزش مجازی (آزمون ها و ارزشیابی )

کارشناس بسته آمایش سرزمینی ، ماموریت گرایی ، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها

معصومه صفی خانی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارشناس کمیته دانشجویی

کارشناس پایش طرح تحول

 زهرا میرزایی

کارشناس مامایی

کارشناس اداره استعداد درخشان

کارشناس برگزاری المپیاد علمی

کارشناس بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی

کارشناس بسته حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم

ریحانه هاشمی فرد

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس دفاتر توسعه آموزش

کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

کارشناس بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 نیلوفر شوکت زاده

 

 

 

کلید واژه ها: کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹