اخبار و اطلاعیه ها دفتر

1399/10/30  ارتقاء مرتبه ی سه عضو هیأت علمی این دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

جناب آقای دکتر علی ارجمند شبستری ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته بیماریهای کودکان 

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته آموزش بهداشت 

سرکار خانم دکتر فریده جلالی مشایخی ، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی  ( Ph.D ) رشته بیوشیمی بالینی 

 

1399/8/10  * ثبت نام برای استفاده از دستورالعمل اجرایی جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، 48 ساعات پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1399 آغاز و به مدت 3 روز به صورت اینترنتی انجام می گردد . دستورالعمل مذکور در قسمت آئیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل ها بارگذاری گردیده است . 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۹