مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی


مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر حمید ابطحی   دکتری میکروب شناسی اطلاعات تماس آدرس محل کار اراک – میدان بسیج –مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی شماره تلفن محل کار با کد شهر 34173638 – 086 شماره نمابر 34173639- 086 مرتبه علمی استاد Curriculum Vitae  (C.V)