مطالب مرتبط با کلید واژه " استعداد درخشان "


اداره استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  کمیته اداره استعداد درخشان  برنامه های آموزشی  کتابخانه  رویدادها  دستاوردها  گزارش عملکرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان  تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  در سال 1398  

معرفی اداره استعداد درخشان

  مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ...

گزارش عملگرد اداره

جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1398 کلیک نمایید.   جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1397 کلیک نمایید.

آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان

  آیین نامه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی آیین نامه اجرایی موضوع 5 جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب شرایط استریتی 

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی سال 1399   برنامه های آموزشی سال1398   برنامه های آموزشی سال 1397

رویدادها

فراخوان اعطای تسهیلات و جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد برتر    اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 1398   اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 1397