مطالب مرتبط با کلید واژه " استعداد درخشان "


اداره استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  کمیته اداره استعداد درخشان  برنامه های آموزشی  کتابخانه  رویدادها  دستاوردها  گزارش عملکرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان  تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  در سال 1398  

معرفی اداره استعداد درخشان

  مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ...

گزارش عملگرد اداره

جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1398 کلیک نمایید.   جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1397 کلیک نمایید.

آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان

دستورالعمل تاریخ اجرای آیین نامه های جدید استعداد درخشان   آیین نامه استعدادهای درخشان   آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی   آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان ...

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی سال 1399   ارزشیابی و دریافت گواهی برنامه های آموزشی 1399   برنامه های آموزشی سال1398   برنامه های آموزشی سال 1397

رویدادها

  اطلاعیه ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در دوره های دستاری بالینی    شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان و دارندگان مدال های المپیاد های علمی در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی    فراخوان اعطای تسهیلات و جوایز تحصیلی به دانشجویان ...

ارزشیابی و دریافت گواهی برنامه های آموزشی

بعد از هر کارگاه برای دریافت گواهی موظفید نتایج فعالیت خود را به استاد راهنمای خود ارائه دهید. تاریخ ردیف 11 الی 13 بر اساس نتایج مراحل قبل و نظرسنجی دانشجویان متعاقبا اعلام خواهد شد. برنامه های آموزشی به صورت وبینار ارائه ...