مطالب مرتبط با کلید واژه

استعداد درخشان


اداره استعداد درخشان

​​​ معرفی اداره استعداد درخشان  فرم درخواست عضویت در دفتر استعداد درخشان  کمیته اداره استعداد درخشان  برنامه های آموزشی  کتابخانه  رویدادها  دستاوردها  گزارش عملکرد اداره   آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان    

معرفی اداره استعداد درخشان

  مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها   شناسایی ...

گزارش عملگرد اداره

جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1398 کلیک نمایید.   جهت دریافت گزارش  عملکرد  دفتر  استعداد  درخشان در سال 1397 کلیک نمایید.

آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان

  دفترچه راهنمای آزمون پذیریش دستیار تخصصی پزشکی چهل و هشتمین دوره 1401-1400 ( اسفند 1399)   دستورالعمل تاریخ اجرای آیین نامه های جدید استعداد درخشان   آیین نامه استعدادهای درخشان   آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  در وزارت بهداشت، ...

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی سال 1399   ارزشیابی و دریافت گواهی برنامه های آموزشی 1399   برنامه های آموزشی سال1398   برنامه های آموزشی سال 1397

رویدادها

  اطلاعیه ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در دوره های دستاری بالینی    شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان و دارندگان مدال های المپیاد های علمی در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی    فراخوان اعطای تسهیلات و جوایز تحصیلی به دانشجویان ...

ارزشیابی و دریافت گواهی برنامه های آموزشی

  جهت دریافت گواهی بر روی عنوان برنامه  کلیک کنید.     ردیف عنوان روز / تاریخ ساعت استاد 1 نرم افزار PowerPoint چهارشنبه 99/11/15  ساعت 15-13 سرکار خانم مینو مشجری 2 نرم افزا ر Word پنجشنبه 99/11/16  ساعت 15-13 سرکار خانم مینو مشجری 3 Windows 10 شنبه 99/11/18 ساعت 15-13 سرکار خانم مینو مشجری 4 نرم افزار Excel یکشنبه 99/11/19 ساعت 15-13 سرکار خانم ...