کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

۲۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷ کد : ۲۱۲۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۸۱
کارگاه فوق در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح با حضور مدیر محترم درمان ، رئیس محترم اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه برگزار گردید.
کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی استانداردهای اعتبار بخشی


نظر شما :